day : 09/11/2022 1 result

Աղաղակներ գիշերին մէջ (Շուշիին)

Խաչիկ Տէտէեան Երկինքը կը գոռայ, կը տեղայ յորդառա՜տ՝Բարկութիւնն իր յապաղած,Մեղեդիները երգին՝ կը բերեն անդորր,Մինչ սրտեր մերթ կը նուաղին, մերթ կը պոռթկան: Հուսկ պիտի լռեն երկինք, ու սրտեր ...