day : 02/04/2023 1 result

Աւանակը

Կ.Ք. Չեսթըրթըն թարգմանութիւն՝ «Թորոնթոհայ»-ի Երբ ձուկերը կը թռչէին ու անտառները կը քալէին Եւ փուշի վրայ թուզ կ'աճէր,Երբ լուսինը արիւն էր դարձած, Ես այդ ժամանակ եմ ծներ: Հրէշաւոր ...