24 Շրջանաւարտներ Հրաժեշտ Տուին Միջնակարգին


ՀՕՄի Գոլոլեան նախակրթարանի ութերորդ դասարանի շրջանաւարտներու ամավերջի հանդէսը տեղի ունեցաւ, Ուրբաթ,  21 Յունիս 2019ի երեկոյեան ժամը 7ին, Համազգայինի թատերասրահին մէջ, ներկայութեամբ ՝  Հ2այր Վարդան  վրդ. Թաշճեանի, նահանգային երեսփոխան՝ Պրն. Արիս Պապիկեանի, Հայ Կեդրոնի երդիքին տակ գործող միութիւններու  ներկայացուցիչներու, ծնողներու, բարերարներու, նուիրատուներու, կրթական մարմինի, տնօրէնութեան, փոխտնօրէնութեան, ուսուցիչներու և մեծ թիւով ներկաներու։

24 շրջանաւարտներ սրահէն ներս հանդիսաւոր մուտք կատարեցին, ապա  հնչեցին Գանատայի, Հայաստանի և Արցախի օրհներգները։Բացման խօսքով հանդէս եկան Յասմիկ Պապեան (հայերէնով) և Վինոտա Մարութ (անգլերէնով)։

Յասմիկ Պապեան , որպէս հայերէն լեզուի ու հայոց պատմութեան դասատու և դաստիարակ , իր բացման խօսքին մէջ ըսաւ. «Այս բեմահարթակին վրայ կանգնած 24 պարման–պարմանուհիները, անցնող 11-12 տարիներու ընթացքին հասակ առին այս հայաբոյր և ապահով ովասիսին մէջ, դաստիարակուեցան հայեցի կրթութեամբ, ամբարեցին գիտութիւն, զարգացուցին իրենց միտքը ,ազնուացուցին իրենց հոգին և եղան բարիին ու ճշմարիտին ջատագովները եւ ահաւասիկ զինուած միջնակարգի գիտելիքներով, նոր մարտահրաւէրներու դիմաց կանգնած՝ խրոխտ ու վճռական, կ’անցնին Լափոյեան երկրորդական, «Երթալու համար աղբիւրը լոյսին» և այդ լոյսին հասնելու ձգտումին համար է, որ մենք կ’ըսենք բարի երթ դէպի երկրորդական, անկէ՝ լուսաշող ապագայ»։ Տիկին Պապեան  շարունակեց խօսքը  ըսելով, որ այս տարուայ հունձքը կը զուգադիպի վարժարանիս հիմնադրութեան 40ամեակին և որովհետեւ հայ դպրոցի առաքելութիւնը ամէն բանէ առաջ հայերէն լեզուն որպէս գոյութեան ազդակ 
փոխանցելն է մատղաշ սերունդին, շրջանաւարտները պիտի ներկայացնեն համադրում մը՝  ձօնուած Մեսրոպ Մաշտոցին և հայ լեզուին։

Երեք աշակերտներ ՝ Արամ Թիքճեան (հայերէն), Անահիտ Հունանեան ( անգլերէն) և Ալիս Պետրոսեան (ֆրանսերէն) լեզուներով  կարդացին իրենց երախտիքի խօսքը, որմէ ետք, ՀՕՄի Պապայեան մանկապարտէզի, Գոլոլեան նախակրթարանի և Լափոյեան երկրորդականի տնօրէն՝  Րաֆֆի Սարգիսեան իր խօսքը արտասանեց, շնորհաւորելով ծնողները հայ դպրոցին հանդէպ ցոյց տուած իրենց սիրոյն համար և շրջանաւարտներուն յորդորեց սիրել իրենց լեզուն, ձգտիլ բարձրագոյն ուսման և միաժամանակ ըլլալ տիպար հայ և քաղաքացի։  Սարգիսեան կատարեց մրցանակաբաշխութիւնը ,ապա փոխտնօրէն՝ Օր. Սարիկ Պապեանի հետ միասնաբար կատարեցին վկայականներու բաշխումը։

Հայր Վարդան վրդ. Թաշճեան տուաւ իր պատգամը և պահպանիչով փակեց  հանդիսութիւնը։