Եղբայրներ` Կրէկ եւ Ճէֆ Պըզպըզեանները կը պարգեւատրուին Օնթարիոյի Հայ Ոսկերիչներու Միութեան ատենապետին եւ փոխ ատենապետին ձեռամբ