Հայ Կեդրոնի Վարժարանի Տնօրէն` Տիար Ռաֆֆի Սարգիսեան երախտագիտութեան խօսք արտասանած պահուն