ՀՅԴ Արցախի կառոյցին խորհրդաժողովը (լուսանկարը՝ «Ապարաժ»-ի)