Ձախէն աջ՝ Խորէն Մարդոյեան եւ Ռաֆֆի Տեմիրճեանը (լուսանկարը տրամադրեց՝ Խորէն Մարդոյեանը)


Խորէն Մարդոյեան եւ Ռաֆֆի Տեմիրճեան հեծանիւներով 389 քիլոմեթր պիտի կտրեն իրենց լումանները յատկացնելու Արցախեան 44-օրեայ պատերազմի ընթացքին վիրաւորուած զինուորներու բուժման գործընթացին: