Մ.-Հերկելեան-եւ-Ար.-Յունանեան-Պատարագ-ստեղծագոծութեան-դիմաց-1979-ին