month : 04/2021 28 results

Ծայրագոյն Վարդապետութեան Աստիճանի Տուչութիւն Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վարդապետ Թաշճեանին

Հոգեշնորհ Տ. Վարդան Վարդապետ Թաշճեանին Ծայրագոյն Վարդապետութեան Աստիճանի Տուչութենէն պատկեր մը   Հրամանաւ եւ բարձր տնօրինութեամբ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Վեհափառ Հայրապետին, Շաբաթ, 17 Ապր...

Հայկական Խօսակցութիւն Մը՝ Երեք Դասընկերներու Միջեւ

«Մենք Ենք Մեր Սարերը» յուշարձանը, Ստեփանակերտ, Արցախ Լոռի Պէրպէրեան Հինգշաբթի օր մըն էր, երբ հետաքրքրական խօսակցութեան մը բռնուեցայ երկու դասընկերներուս հետ։ Դասերէն վերջ, Արին, Թէօն ու ...

Alberta, Canada, Unanimously Passes Law Recognizing The Armenian Genocide And Other Genocides

The Legislative Assembly of Alberta recently passed a Law, unanimously recognizing the Armenian Genocide and other genocides, while the government declared the month of April as Genocide Remembrance, Condemnation and Prevention Month. Bill 205, sponsored by MLA Peter Singh of the United Conservative Party of Alberta, was passed after its third ...

Armenian-American Scholar, Author, Educator Vartan Gregorian Dies Aged 87

Vartan Gregorian, Armenian-American scholar, author, educator and philanthropic leader who led the Carnegie Corporation of New York since 1997 and in 2015 co-founded Aurora Humanitarian Initiative, passed away today aged 87. Born in Tabriz, Iran, Vartan Gregorian overcame countless challenges he faced as a young immigrant to the United States ...

Azeri Children Play at Baku’s Macabre ‘Military Trophies Park’

Azerbaijani children play with humiliating displays of Armenian soldiers at the “military trophy park” that opened in Baku this week. (Asbarez)- A “military trophy park,” inaugurated in Baku this week has opened its doors to Azerbaijani children, who in photos released by Azerbaijani media, are seen happily playing with the degrading ...

Greek, Armenian Americans Lobby Against Spacex’s Turkey Launch

(Armradio)- Greek-American and Armenian-American organizations are lobbying U.S. authorities to block SpaceX’s upcoming launch of a Turkish communications satellite on national security grounds, Ahval reports. SpaceX plans to use its Falcon 9 Block 5 launch vehicle to send the Türksat 5B into orbit in June 2021. In January, the private ...

Հայ Կեդրոնի Ներկայացուցիչ Սեւակ Խոշեանի Հետ Հարցազրոյց՝ Կառավարութեան Յատկացումին Եւ Կեդրոնի Շինարարութեան Մասին

  Հարցազրոյցը վարեց՝ Տիրուկ Մարգարեան Կարապետեան Ուրբաթ, 12 Մարտ 2021-ին հանդիսաւոր յայտարարութեամբ մը Օնթերիոյի Դաշնակցային եւ Նահանգային կառավարութեան ներկայացուցիչները առցանց ներկ...

The Armenian National Committee of Toronto Will Hold a Virtual Town Hall with John Tory, Mayor of Toronto, On April 15

The Armenian National Committee of Toronto will hold a virtual town hall with John Tory, Mayor of Toronto, on Thursday, April 15 at 6pm ET. Please email questions to anct@anctoronto.org.   Թորոնթոյի Հայ Դատի Յամձնախումբը կազմակերպած է առցանց ժողովրդային հաւաք մը, քաղ...

‘Military Trophies Park’ in Baku Attests to Azerbaijan’s ‘Genocidal Policy’

Azerbaijani President Ilham Aliyev strolls into the “Military Trophies Park” on April 12 (Asbarez)- A so-called “Military Trophies Park” inaugurated in Baku on Monday by Azerbaijani President Ilham Aliyev attests to Azerbaijan’s ongoing “genocidal policy and state supported Armenophobia,” Armenia’s Human Rights Defender Arman ...

Advocacy Groups Call on Government of Canada to Take Action on Online Hate during Genocide Remembrance, Condemnation and Prevention Month

This month marks the sixth-year anniversary of the passing of Motion M-587 by the House of Commons, recognizing April as Genocide Remembrance, Condemnation and Prevention Month in Canada. On this occasion, a coalition of advocacy organizations, including the Armenian National Committee of Canada (ANCC), the Centre for Israel and Jewish Affairs ...