Գիրքին կողքը (լուսանկարը՝ Համազգայինի Արցախի գրասենեակի դիմատերտի էջէն)