Երիտասարդ Հայ Կամաւորներ Կը Մաքրեն Պայթումին Հետեւանքները Հայկական Շրջաններուն Մ՝էջ


Պէյրութի նաւահանգիստին մէջ տեղի ունեցած ուժգին պայթումէն երեք օր անց՝ Օգոստոս 7-ին, լինանանահայ երիտասարդները լծուած են պայթումին հետեւանքները վերացնելու աշխատանքին։

կամաւոր երիտասարդները կ՛աւլեն Պուրճ Համուտի փողոցները պայթումին յառաջացուցած բեկորներէն եւ փշրուած ապակիներէն։  

Ահաւասիկ երիտասարդներու աշխատանքէն լուսանկարներ՝ Մարգար Թումայեանի  ֆէսպուքեան էջէն։