Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի Հաղորդագրութիւնը Թագաժահրի Կանխարգիլման Գծով


Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի վարչութիւնը հրատարակեց հաղորդագրութիւն մը Թագաժահրի կանխարգիլման հետ կապուած միջոցառումներու մասին:

Ստորեւ յայտարարութիւնը.