month : 03/2020 72 results

Armenia Confirms the First Case of Coronavirus

(Armradio)-Armenia has confirmed the first case of new coronavirus. The patient is a 29-year-old Armenian citizen, a man who arrived from Tehran by plane with his wife on February 28, Prime Minister Nikol Pashinyan informs. “The man contacted a doctor with a fever. He is now in good condition,” Pashinyan said. The preliminary test yielded ...

Հայաստանի Մէջ Արձանագրուած է «Քորոնա» Ժահրի Առաջին Դէպքը

"Սիվիլնեթ",- Հայաստանի մէջ արձանագրուած է նոր «Քորոնա» ժահրով հիւանդութեան առաջին դէպքը: Հիւանդը 29 տարեկան Հայաստանի քաղաքացի է, տղամարդ, որ կնոջ հետ օդանաւով ժամանած է Փետրուար 28-ին, Թեհրանէ...