Ձախէն աջ՝ Թալին Արթինեան Գըլըպոզեան, Անի Հրեշտակեան, Րաֆֆի Սարգիսեան եւ Յասմիկ Պապեան (լուսանկարը տրամադրած է Համազգայինի Գանատայի շրջանային վարչութիւնը)