Ատենապետը Սերուժ Գրաճեանին Հրայր Խաչերեանի գիրքը կը նուիրէ (լուսանկար՝ Յարութիւն Դերձակեանի)