(ձախէն՝ աջ) Շիրազ Գէորգեան, Քրիստին Էրմարգարեան, Արմեն Նազարեան, Վանիկ Ճէլիլեան, Հերման Խաչիկեան եւ Գէորգ Սըվաճեան (լուսանկարը տրամադրած է Հալթըն-Փիլի հայ գործարարներու միութիւնը)