Բաբգէն Արք. Չարեան կ’այցելէ ՀՕՄ-ի Ամէնօրեայ վարժարանը, 2019 (լուսանկար՝ Ազգային առաջնորդարանի)