«Հայաստան ապրելով բացայայտեցի իմ առաւելութիւնները որպէս հայ». Արման Գալստեան (փակցանկար` «Թորոնթոհայ»-ի)