Օնթարիոյի հայկական միացեալ խորհուրդը 2 Հոկտեմբերին ինքնաշարժներով արշաւ կազմկերպեց (լուսանկար՝ Օնթարիոյի հայկական միացեալ խորհուրդ)