Գանատայի-վարչութեան-կողմէ-կազմակերպուած-ամանորեան-նուրէներ-ծրագիր