Սահմանամերձ-գիւղերու-փոքրիկները-ամանորեայ-նուէրներ-կը-ստանան