(լուսանկարը տրամադրած է ՀՕՄ-ի «Ռուբինա» մասնաճիւղը)