կրթական մարմինի ատենապետ՝ Վազրիկ Շարապխանեանը ողջունեց աշակերտներու, ուսուցիչներու եւ ծնողներու գալուստը (լուսանկարը տրամադրած է ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանը)