Հայր Վարդան Ծ. Վարդապետ Թաշճեան իր սրտի խօսքը կ’ուղղէ (լուսանկարը տրամադրած է ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանը)