Հայր Եղիա Ծ. Վարդապետ Գիրէջեան իր սրտի խօսքը կ’ուղղէ (լուսանկարը տրամադրած է ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանը)