Առաջին զանգը դարձեալ հնչեց… (լուսանկարը տրամադրած է ՀՕՄ-ի ամէնօրեայ վարժարանը)