Ստեփանակերտի մէջ բազմամարդ հանրահաւաք (լուսանկարը՝ «Ապարաժ»-ի)