Ստեփանակերտի մէջ բազմամարդ հանրահաւաք (լուսանկարը՝ Ապարաժի)