Հակարիի-կամուրջին-վրայ-ազրպէյճանական-ապօրինի-անցակէտը