Քարին տակ գիւղը հիմնայատակ աւերուած (լուսանկարը՝ Վարուժան Գեղամեանի)