Ցոյց Ստեփանակերտի Վերածնունդի հրապարակին վրայ (լուսանկարը՝ «Ապարաժ»-ի)