18-31 Յուլիսին, Ստեփանակերտի մէջ տեղի ունեցաւ «Զարթօնք» արուեստի ակադեմիայի վարպետութեան դասերը