ցոյցի լուսանկարը՝ Իշխան Ղազարեանի, Արցախի լուսանկարը՝ Արմէնպրեսի