Ստեփանակերտի եկեղեցւոյ խաչեչը հանուած են, լուսանկարը՝