«Մենք ու մենք ենք մեր լեռները» (լուսանկար՝ Ռուբէն Ճանպազեանի, 2022)