Ստեփանակերտի ապաստարաններէն մէկը, լուսանկարը՝ «Սիվիլնեթ»-ի