Արցախահայութեան ճակատագիրը անորոշ (լուսանկար՝ Աշոտ Գաբրիելի)