Միացեալ Նահանգներու եւ Գանատայի դրօշակները՝ կողք-կողքի (լուսանկար՝ Loozrboy/Flickr)