«Ես առաջին անգամ Հայաստան եկած եմ ինը տարեկանիս, երբ դեռ Խորհրդային էր, դարձեալ Արփիին շնորհիւ»: (լուսանկարը տրամադրած է ԴերՀովան)