«Տարիներու ընթացքին փորձած եմ շատ տարբեր ժանրեր, որոնք ինծի համար մարտահրաւէրի նման էին»: (լուսանկարը տրամադրած է ԴերՀովան)