(լուսանկարը տրամադրած է Համազգայինի «Գլաձոր» մասնաճիւղը)