«Զարեան/Տառէլ» գրքի կողքը (նկարը տրամադրած է Համազգայինի Գանատայի Շրջանային վարչութիւնը)