«Լոյսի ճանապարհ» ձեռնարկին բոլոր լուսանկարները՝ Յակոբ Գուզուեանի