Յակոբ Տէր Խաչատուրեան (լուսանկար՝ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի)