Հայ կեդրոնին մէջ տեղի ունեցաւ «Հայրենիքը՝ այսօր» հրապարակային հանրահաւաքը: (լուսանկար՝ Թորոնթոյի Հայ Կեդրոնի)