Տեառնընդառաջի նախատօնակ եւ զոյգերու օրհնութիւն՝ Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ