Կիրակի 7 Օգոստոսին, դպրաց եւ կիսասարկաւագի ձեռնադրութիւն կատարուեցաւ: (լուսանկարը տրամադրած է Ս. Երրորդութիւն եկեղեցին)