Կիրակի 7 Օգոստոսին, դպրաց եւ կիսասարկաւագի ձեռնադրութիւն կատարուեցաւ: (լուսանկար՝ Վազգէն Քէշիշեանի)