(պատկերը տրամադրած է Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունքը)