Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունքը կը մեկնարկէ «արդ եւս» արեւմտահայերէնով մշակութային ստեղծագործութեան նուիրուած նպաստի ծրագիրին երկրորդ շրջանը։ (պատկեր` Գալուստ Կիւլպէնկեան հիմնարկութեան հայկական համայնքներու բաժանմունք)